Viser arkivet for stikkord kongo

Voldtekt som våpen

- We need to take action, sa ein engasjert utanriksminister Hillary Clinton då sikkerhetsrådet onsdag vedtok ein ny resolusjon i kampen mot overgrep mot kvinner og born i krig og konflikt.

I ein krigssituasjon er det ofte dei som ikkje er direkte deltakande i krigshandlingane som betalar den høgaste prisen. Seksuelle overgrep mot kvinner og born i dei mange krigane og konfliktene vi har rundt i verda er tiltakande. Det er skremande nok ein aukande tendens til at det er systematiske overgrep. Voldtekt blir brukt som våpen for å bryte ned familiar og lokalsamfunn. Slike overgrep kan vanskeleggjere varig fredsbygging.

Ein treng ikkje å vite mykje om krig for å sjå at dette er eit effektivt våpen. Slike overgrep råkar ikkje berre enkeltpersonar – men vi kan sjølv tenkje oss kva konsekvensar dei får i dei familiane som vert ramma – og dei lokalsamfunn der slike hendingar har gått føre seg. Samfunnsstrukturane vert rivne ned. Tryggleiken forsvinn.

I det krigsramma landet Kongo er forholda så grufulle at det er vanskelig å beskrive. Kvar månad vert det rapportert inn meir enn 1100 valdtekter, og dei fleste blir nok ikkje rapportert inn. Dei seksuelle overgrepa er systematiske og dei kjenner ingen alder.

Den nye FN-resolusjonen fører til at både systematiske seksuelle overgrep og systematisk lemlestelse/drap av born i krigssituasjonar skal registrerast. Dei land eller opprørsgrupper som brukar slike handlingar skal konfronterast. Det same har vore gjort mot rekruttering av barnesoldata. Det har hatt ein god effekt. Omfanget av bruk av barnesoldatar er redusert, og barnesoldatar er henta ut av kampgruppene.

Det er ikkje sikkert at FN gjennom arbeidet sitt opp mot medlemsland og partar i krig klarar å hindre alle overgrep i framtida, men kanskje tok verda sine statar eit lite steg på onsdag. Eg håpar at det i framtida skånar fleire mot dei grusomheter som desverre hender altfor ofte i mot uskuldige kvinner og born i krigssituasjonar.