Viser arkivet for stikkord energikrevende

Miljøvennleg datalagring

Statseigde Entra eigedom lanserar ”verdas mest sikre og miljøvennlege datasenter”, etter eige utsegn. Der vil dei lagre store mengder data for framtida. Dei er opptekne av at lagringa skal være fysisk sikra, dei vil gjenvinne energi i form av varme, og vi ha eit betrakteleg lågare energiforbruk enn ordinære datasentre.

Eg er skeptisk.

Eg kan ikkje sjå anna enn at Entra lar beliggenhet overstyre både miljøvennlighet og sikkerhet. Dei vel ei løysing som verken er innovativ, eller god energipolitikk.

Eg begrip ikkje kvifor Entra vel ei løysing som konkurrerar med spennande prosjekt i distrikts-Noreg, der ein kan nytta naturressursar lokalt. Eit godt døme er Lefdal gruve i Sogn og Fjordane. Ved å bruke gruvegangar, kjølevatn frå fjorden og lokalkraft er dette prosjektet både mindre energikrevjande og langt mindre omfattande i landskapet enn prosjektet til Entra. I tillegg skapar det lokale arbeidsplassar og verdiskaping av lokale ressursar. Prosjektet blir ikkje dårlegare av at datalagring inne i fjellet gjer eit nærast atombombesikkert skal. Lignande gode prosjekt finn vi i Rogaland og Telemark.

Likevel vel Entra eigedom å satse på Austlandsområdet. Dette til tross for at dei ikkje ein gong har fått i oppdrag av Staten å bygge det. Dei har ikkje politisk forankring for valet.

Store mengder energi skal altså fraktast austover, med eit tap på kanskje 8-10 prosent av krafta på linja, til eit meir energikrevjande prosjekt i Osloregionen.

Det er vanskeleg å forstå at skattepengane skal brukast til dette.