Slå ring om avfallet

Avfall, søppel eller boss som vi kallar det på Vestlandet er, til tross for sitt noko frynsete rykte, ein stor ressurs. Likevel sender vi stadig meir av det over svenskegrensa. Ikkje fordi vi har lurt svenskane til å ta over det vi kastar her i landet, men fordi svenskane har vore hakket lurare enn oss, og gjer no gode pengar på vårt avfall. Varme og straum i svenska heimar kjem no direkte frå våre bananskal, tome chipsposar og gamle møblar.

Den raudgrøne regjeringa varslar no ein gjennomgang av rammevilkåra for norsk avfallsnæring, både når det gjeld miljø og samfunnsøkonomi. Gjennomgangen bør også vurdere avgiftsnivået opp mot nivået hos ”broderfolket”. Det er bra og på tide. Vi bør ha som mål å gjere eksporten av avfallet minst mogeleg. Dei siste åra har regjeringa satsa store pengar på oppbygging av fjernvarmeanlegg som skal gjere avfallsforbrenning til varme i dei tusen heimar. Det er på tide å stoppe trailerkolonnane til Sverige, og ta ansvar for vårt eige avfall.

Gjennom forbrenningsanlegg kan vi nytte avfallet til varmeproduksjon, ja til og med straumproduksjon i dei største anlegga. Men det bør vi berre gjere dersom det ikkje er betre måtar å utnytte dei ulike avfallsrestane på . Glas, metall, plast og papir bør i dei aller fleste tilfeller gjenvinnast slik at vi reduserer ressursbruken til ny produksjon.

Dermed er det ingen gode grunnar til å slutte å sortere avfallet i heimen. Vi bør sortere som aldri før – og vi må heller ikkje gløyme at det aller beste miljøtiltaket er å forbruke mindre!

Vist 574 gonger. Følgt av 4 personar.

Kommentarar

I Førde er det ingen steder å levere i fra seg spesial avfall i sentrum, som lyspærer, batteri etc. SUM nekter å samle inn plast de mener det er for dyrt å sende det til Tyskland for gjenvining. I Bergen har de fått det til

Kan du prøve å få tråden på Fjordaglimt Erling, Siden du er fra Sogn og Fj?

Stein Ove: Alle forretninger som selger lyspærer og batterier er pliktig til å ta imot brukte lyspærer og batterier…I det hele tatt alt elektrisk matriell de selger.

Når du for eksempel kjøper ny vaskemaskin betaler du 100 kr i miljøgebyr og kan be butikken som leverer den nye masinen om å ta med seg den gamle.

Det er ikke mange som vet det, det hadde vært bedre om de hadde plassert noe vi kunne plasert lyspærer og batteri i.

Det kan vel ikke bli stort enklere enn dette vel? Bare å spre det til alle du kjenner:)))

Håper at det er mange som leser bloggen,Den er lagt ut på Bergen, Fjordaglimt,Kystpuls og Oslo.

Les mer om ordningen her. Den har eksistert lenge og hvorfor ikke butikkene opplyser mer om dette kan en jo bare spørre seg om…

På Domus Mega i Førde har jeg lagt merke til at Det står Miljø Stasjon ved panteautomaten, men det er ikke noe sted å ligge i fra seg verken batteri eller sparepærer. På COOP Extra i Førde er det et hul i pante automaten til små elektriske ting som batteri, og lyspærer. Men det er utenfor sentrum, så det er langt å gå for de som ikke har bil.

Dette burde du kansje skrive en snutt om på Fjordaglimt Stein Ove.

For å komme litt tilbake til trådstarters tema: Se video. Det burde være fullstendig unødvendig å kjøre søppelet vårt til Sverige når man kan utvide eksisterende anlegg her hjemme. Eksisterende anlegg.

Nå ser jeg at tråden er lagt ut på Fjordaglimt. Kanskje burde jeg skrevet om det direkte på Fjordaglimt Hilde. Ser at få er klar over at butikker som selger batteri lyspærer etc.er pliktet til å ta i mot batteri, lyspærer,butikker er dårlig med å innformere kundene sine om ordningen.Takk for tipset Hilde.

Foreslår å ta med lyspærer osv og legge det ved siden av panteautomaten i en eske el.lign. – den kommer nok snart andre også til å bruke,så får butikken ta seg av det… ;D

Støtter forslaget ditt Anne Berg -Nilsen

Dette var ei konstruktiv runde. Eg meiner det er viktig å ikkje svekke butikkane sitt ansvar som returmotak for elektriske artiklar, men kanskje kan mange av dei bli endå flinkare til å gjere returordninga kjent og tilgjengeleg i butikkane.

Eg kan uttale meg meir som fagmann enn som politikar i dette tema. Som dagleg leiar i NoMil har eg heile tida prøvd å ha ein høg miljøprofil på avfallshandteringa. I Nordfjord sorterer alle alt avfall som det er gjenvinningsordningar for – mat, plast, papir, kle + ein delt til. Men dessverre må vi sende restavfallet vårt til Sverige ( kanskje av og til til Hurum) Dette fordi vi er bunden av lov om offentlege anskaffelsar og må lyse ut forbrening av avfallet på anbod, og då må vi velje dei som gir oss lavast pris og best miljøprofil. Det vart eit svensk anlegg som vann. Dei er både best på pris og har høgst gjennvinngsgrad. Skal norsk anlegg bli konkurransedyktige på dei ned i pris og då må forbrenningsavgifta til staten bort. Den vil i løpet av 2010 falle heilt bort i Sverige og då vert avfallet til forbrenning brått 200 kr pr tonn lavare i pris. Så gode Erling, som leiar av miljøkomiteen på Stortinget ordnar du vel dette?

Hørte i Dagsnytt at vi kaster 280 000 tonn mat i bosset hvert år, og dette får følge for klimaet.

Finansinnstillinga til neste års statsbudsjett lovar ein gjennomgang på avfallsområdet nettopp sikta inn mot den problematikken som du tek opp Svein Ottar. Det betyr at dette vil bli jobba med framover våren. Reknar med avfallsorganisasjonane er på banen i denne prosessen.

Butikkene kunne tilby nyutgåtte varer til halv pris,gi bort daggammelt brød og frukt/grønt som er blitt litt stygt,osv – da ville det i alle fall være litt mer fornuftig både for folk med dårlig råd og for matsløsingen…

Annonse

Nye bilder