Vi gir deg 40.000 kr i vrakpant

For å få flere til å kjøpe miljøvennlige biler, vil Senterpartiet gi 40.000 kroner til alle som leverer en bensin- eller dieselbil til opphogging.

Dette under forutsetning av at pengene går til kjøp av el-bil eller hybrid-bil. Vi greier oss ikke uten bil, men de bør gå på fornybar energi som strøm. Støtt miljøkampen, ved å gi Sp en stemme.

Se Erling Sandes VIDEO om vrakpant

Vist 223 gonger. Følgt av 4 personar.

Kommentarar

Å regne med å få 40 000 i vrakpant er urealistisk.

Dette under forutsetning av at pengene går til kjøp av el-bil eller hybrid-bil.

Kvifor ikkje sette ei grense på maksimalt CO2-utslepp? Det er etter kvart ein heil del bilar med tradisjonell fossilbrenselmotor som med ny teknologi er reinare enn mange hybridbilar.

Hovedpoenget med forslaget er å unngå bruk av fossilt drivstoff til privatbiler, men i stedet bruke fornybar energi som strøm. Reduksjon i CO2-utslipp er en god begynnelse, men ikke nok. Bensin og diesel bør ikke benyttes.

Alternativt kan man bruke energikilder som andre generasjons biodrivstoff, som kan være utvunnet fra tømmer. Men ikke dagens biodrivstoff fra mais – som reduserer produksjonen av mat.

Reduksjon i CO2-utslepp heng direkte saman med drivstofforbruk. Eg ser ikkje skilnaden på å bruke 0,4 liter på mila med ein bensinmotor i kombinasjon med straum og på 0,4 liter på mila med ein diselmotor. At ein på sikt ynskjer å gå heilt vekk frå fossilt brenstoff i bilar vert uansett ei anna sak.

Det kan eg vere enig med deg i – men vi trur at skilnadane i pris mellom elektrisitet og bensin/diesel vil gjere til at folk køyrer på straum dersom dei kan velgje. Dermed vil vi oppnå målet om å elektrifisere store delar av personbiltrafikken raskare.

Sjarmerande forslag, men ville ikkje netto miljøgevinst bli vel som bra om ein berre ga 40.000,- i vrakpant og lot folk bestemme sjølve kva dei skulle bruke pengane til? Dersom ein vil at folk skal velge å kjøpe en miljøvenleg bil, så må en vri avgiftssystemet slik at det lønner seg.

Hei gamle ørn,

Senterpartiet vil arbeide for begge deler – både ei vrakpant som får flest mogleg av dei gamle og forureinande bilane erstatta med miljøbilar, og ei omlegging av avgiftssystemet i grøn retning.

Annonse

Nye bilder